Gratyfikant GT krok po kroku

Szkolenie multimedialne

      

Multimedialne szkolenie Gratyfikant GT krok po kroku szczegółowo omawia obsługę systemu kadrowo-płacowego Gratyfikant GT - od instalacji, konfiguracji parametrów i przeniesienia danych po dokładne przedstawienie funkcji programu (m.in. wystawianie umów, prowadzenie ewidencji pracowników i ewidencji czasu pracy, naliczanie wynagrodzeń czy obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych). 

Informacje przedstawione są w przystępny sposób i w wygodnej, nowoczesnej formie. Zawarte w szkoleniu filmy pomagają poznać moduły programu i ułatwiają wykonywanie poszczególnych operacji.


Gratyfikant GT krok po kroku to ok. 10 godzin nauki, 10 lekcji, blisko 300 slajdów i kilkadziesiąt filmów. 


Tematy omówione w szkoleniu:

  • instalacja;
  • przeniesienie danych;
  • pierwsze uruchomienie - kreator wdrożeniowy;
  • interfejs i użytkowanie - omówienie budowy programu i rozwiązań interfejsowych;
  • ewidencje - ewidencja osobowa, umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, ewidencja akordów, prowizji, naliczeń i potrąceń;
  • kalendarze i ewidencja czasu pracy;
  • składniki i zestawy placowe;
  • wynagrodzenia - tworzenie list płac, dodawanie wypłat, parametry wynagrodzeń;
  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
  • wydruki - wzorce tworzone mechanizmem Crystal Reports, wydruki tabel, przelewów i deklaracji skarbowych.


Cena: 249 zł netto (306,27 zł brutto) 

Ważne! 

W dostępie online licencja zezwala na korzystanie ze szkolenia jednemu użytkownikowi zarejestrowanemu w Akademii InsERT. 

W przypadku szkoleń na CD, licencja umożliwia korzystanie ze szkolenia jednej osobie na jednym stanowisku komputerowym.