Leksykon PKWiU

Szkolenie multimedialne

   

  

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług to pełna baza danych na temat towarów występujących w obrocie gospodarczym na terenie Polski. Leksykon zawiera zestawienie towarów z odpowiednio przypisanymi kodami według obowiązującej klasyfikacji PKWiU z 2008 roku oraz stawkami VAT obowiązującymi od 1 stycznia 2013 roku.
Program posiada wbudowaną wyszukiwarkę kodów, pozwalającą na odnalezienie numeru PKWiU dla wybranego towaru lub usługi. Prezentowane dane można w łatwy sposób drukować i eksportować.

 

 

 

     

Cena: 79 zł netto (97,17 zł brutto)

Ważne!

W dostępie online licencja zezwala na korzystanie z programu jednemu użytkownikowi zarejestrowanemu w Akademii InsERT.

W przypadku programu na CD, licencja umożliwia korzystanie z programu jednej osobie na jednym stanowisku komputerowym.