Rewizor GT krok po kroku

Szkolenie multimedialne

      

Multimedialne szkolenie Rewizor GT krok po kroku. Szkolenie szczegółowo omawia obsługę systemu finansowo-księgowego Rewizor GT - od instalacji i konfiguracji parametrów po najważniejsze funkcje programu, m.in. administrowanie planami kont, dekretacja i księgowanie, obsługa środków trwałych, zarządzanie rozrachunkami czy ewidencja i rozliczanie podatku VAT. Omówiono również funkcje kadrowo-płacowe obsługiwane za pomocą programu mikroGratyfikant GT.

Wszystkie zagadnienia przedstawiono w przystępny sposób, w wygodnej dla użytkownika formie. Szkolenie zawiera kilkadziesiąt filmów, które pozwalają lepiej poznać moduły programu i ułatwiają wykonywanie poszczególnych operacji.

 

Rewizor GT krok po kroku to ponad 10 godzin nauki, 13 lekcji, ponad 500 slajdów i kilkadziesiąt filmów. 


Tematy omówione w szkoleniu:

 • Instalacja i pierwsze uruchomienie - kreator wdrożeniowy;
 • Przeniesienie danych;
 • Interfejs i użytkowanie - omówienie budowy programu i rozwiązań interfejsowych;
 • Plan kont, bilans otwarcia, dekretacja;
 • Finanse, rozrachunki i Windykacja - dokumenty kasowe, operacje bankowe, rozliczenia z kontrahentami, windykacja należności (noty odsetkowe, wezwania do zapłaty, itp.);
 • Ewidencje VAT - obsługa podatku VAT, przykłady zapisów w ewidencji VAT, pozostałe deklaracje skarbowe;
 • Środki trwałe (ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, operacje na środkach trwałych, amortyzacja);
 • Homebanking;
 • Sprawozdawczość - możliwości programu w zakresie obsługi sprawozdań, takich jak Bilans czy Rachunek Zysków i Strat;
 • Wydruki - wzorce tworzone mechanizmem Crystal Reports, wydruki tabel, przelewów i deklaracji skarbowych;
 • Współpraca z innymi programami (Subiekt GT, mikroGratyfikant, Gratyfikant GT, Subiekt 5, Subiekt dla Windows), schematy importu danych, noty korygujące;
 • Praca z programem mikroGratyfikant GT (ewidencja osobowa, umowy o pracę i cywilnoprawne, wypłaty, rozliczenia ZUS);
 • Działania i Kalendarz - dodatkowe narzędzia wspomagające pracę z programem (współpraca z programem Gestor GT).Cena: 249 zł netto (306,27 zł brutto) 

Ważne! 

W dostępie online licencja zezwala na korzystanie ze szkolenia jednemu użytkownikowi zarejestrowanemu w Akademii InsERT. 

W przypadku szkoleń na CD, licencja umożliwia korzystanie ze szkolenia jednej osobie na jednym stanowisku komputerowym.