Jednolity Plik Kontrolny - vademecum + obsługa w InsERT

Szkolenie multimedialne

    

Multimedialne szkolenie Jednolity Plik Kontrolny - vademecum + Obsługa JPK w programach InsERT w przystępnej formie dostarcza wiedzy dotyczącej Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz wymogów nałożonych przez Ministerstwo Finansów podmiotom w tym zakresie. 

Wszystkie zagadnienia opisano w przystępny sposób i w atrakcyjnej formie. Liczne filmy krok po kroku pokazują, jak wykonywać poszczególne operacje. Wygodna nawigacja ułatwia poruszanie się między poszczególnymi częściami szkolenia. 

Jednolity Plik Kontrolny - vademecum + Obsługa JPK w programach InsERT to ponad 3 godziny nauki, kilkaset slajdów i kilkadziesiąt filmów. 


Rozdziały: 

  • JPK oraz JPK_VAT – interpretacja zmian prawnych ustawy wprowadzającej instytucję Jednolitego Pliku Kontrolnego
  • Struktury plików JPK - szczegółowy opis struktur składających się na Jednolity Plik Kontrolny
  • FAQ - zbiór pytań i odpowiedzi na wybrane zagadnienia w kontekście Jednolitego Pliku Kontrolnego
  • Informacje techniczne - informacje techniczne na temat wypełniania pól pliku JPK_VAT
  • Zmiany w programach InsERT - omówienie zmian funkcjonalnych w programach InsERT (InsERT nexo, InsERT GT, Subiekt 123, mikroSubiekt) w kontekście obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego
  • Multimedia

 

     

Cena: 79 zł netto (97,17 zł brutto)

Ważne!

W dostępie online licencja zezwala na korzystanie z programu jednemu użytkownikowi zarejestrowanemu w Akademii InsERT.

W przypadku programu na CD, licencja umożliwia korzystanie z programu jednej osobie na jednym stanowisku komputerowym.