Jednolity Plik Kontrolny - vademecum

Szkolenie multimedialne

      

Multimedialne szkolenie Jednolity Plik Kontrolny - vademecum w przystępnej formie dostarcza wiedzy dotyczącej Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz wymogów nałożonych podmiotom przez Ministerstwo Finansów w tym zakresie.

Jednolity Plik Kontrolny - vademecum to ponad godzina nauki w formie kilkudziesięciu slajdów. 

Rozdziały: 

  • JPK oraz JPK_VAT – interpretacja zmian prawnych ustawy wprowadzającej instytucję Jednolitego Pliku Kontrolnego
  • Struktury plików JPK - szczegółowy opis struktur składających się na Jednolity Plik Kontrolny
  • FAQ - zbiór pytań i odpowiedzi na wybrane zagadnienia w kontekście Jednolitego Pliku Kontrolnego
  • Informacje techniczne - informacje techniczne na temat wypełniania pól pliku JPK_VAT
  • Multimedia
     

 

Cena: 49 zł netto (60,27 zł brutto)

Ważne!

W dostępie online licencja zezwala na korzystanie z programu jednemu użytkownikowi zarejestrowanemu w Akademii InsERT.

W przypadku programu na CD, licencja umożliwia korzystanie z programu jednej osobie na jednym stanowisku komputerowym.