Kadry i płace - kompendium

Szkolenie multimedialne

e-podręcznik Kadry i płace - kompendium to bogaty zbiór informacji z zakresu kadr i płac. Jest przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą zdobyć lub utrwalić wiedzę z zakresu kadr. Stanowi też doskonałe repetytorium dla uczniów i studentów. e-podręcznik, oprócz wiedzy teoretycznej, zawiera wiele odniesień do programów kadrowo-płacowych Gratyfikant GT i Gratyfikant nexo. Zdobytą wiedzę można na bieżąco weryfikować, dzięki licznym przykładom i zadaniom.

e-podręcznik składa się z 16 rozdziałów, w których omówiono podstawowe zasady z zakresu kadr i płac wraz z wyliczeniami.

Tematy omówione w e-podręczniku:
 • Zatrudnienie pracownika (pracownik, pracodawca, akta osobowe pracownika, regulamin pracy);
 • Rodzaje umów o pracę (umowa o pracę na okres próbny, określony i nieokreślony, umowa mianowanie oraz na podstawie wyboru, telepraca);
 • Ustanie stosunku pracy (sposoby rozwiązania umowy, wygaśniecie umowy, świadectwo pracy);
 • Wynagrodzenie za pracę (podział i funkcje wynagrodzenia, ochrona wynagrodzenia, wynagrodzenie minimalne);
 • Czasowy system wynagradzania (wynagrodzenie czasowe, system akordowy, wynagradzania prowizyjne);
 • Czas pracy (czas pracy, przerwy i odpoczynek, godziny nadliczbowe oraz nocne, praca w niedziele i święta);
 • Naliczanie wynagrodzenia (skala podatkowa, zatrudnienie i zwolnienie pracownika w trakcie miesiąca, prawo do wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy);
 • Chorobowe (okres wyczekiwania, zasady naliczania wynagrodzenia za czas choroby, ustalanie wynagrodzenie za czas przepracowany w przypadku wystąpienia absencji chorobowej);
 • Rodzicielstwo;
 • Urlopowe (wymiar urlopu, naliczanie wynagrodzenia urlopowego, urlop szkoleniowy, ekwiwalent za urlop);
 • Umowy cywilnoprawne (umowa zlecenie, o dzieło, agencyjna i kontrakt);
 • Pozostałe formy zatrudnienia (samozatrudnienie, wolontariat, staż, praktyki);
 • Różnice i podobieństwa między umowami;
 • Obowiązki pracodawcy (obowiązki wobec ZUS, dokumenty rozliczeniowe);
 • Pozostałe zagadnienia (PPK, ulga dla młodych do 26 lat, młodociani, delegacje krajowe i zagraniczne).

Cena: 99 zł netto (121,77 zł brutto)

Ważne!
W dostępie online licencja zezwala na korzystanie z programu jednemu użytkownikowi zarejestrowanemu w Akademii InsERT.