Rachmistrz nexo PRO krok po kroku

Szkolenie multimedialne

Multimedialne szkolenie Rachmistrz nexo PRO krok po kroku szczegółowo omawia obsługę systemu księgowego Rachmistrz nexo PRO - rozpoczynając od instalacji i interfejsu, poprzez moduły wspólne dla całej linii nexo PRO, po dokładne przedstawienie funkcji i modułów księgowych (m.in. KPiR, Ewidencja przychodów, dekretacja dokumentów, ewidencje VAT, obsługa środków trwałych, umowy i płace, finanse i rozrachunki, deklaracje skarbowe i ZUS, a także Jednolity Plik Kontrolny).

Wszystkie zagadnienia opisano w przystępny sposób i w atrakcyjnej formie. Liczne filmy krok po kroku pokazują, jak wykonywać poszczególne operacje. Wygodna nawigacja ułatwia poruszanie się między poszczególnymi częściami szkolenia.

Szkolenie składa się z pięciu części: Rachmistrz nexo PRO, Ewidencje księgowe, Deklaracje i JPK, Finanse i Rozrachunki, Moduły wspólne. Pełny kurs to to 14 godzin nauki, 26 lekcji, ponad tysiąc stron i kilkadziesiąt filmów.

Tematy omówione w szkoleniu:
Instalacja – kreator wdrożeniowy.
Interfejs programu – omówienie budowy programu i rozwiązań interfejsowych.
Kartoteki – klienci, wspólnicy, pracownicy, instytucje.
Księgi – podatkowa księga przychodów i rozchodów oraz ewidencja przychodów (ryczałt).
Dekretacja dokumentów – obrazy dokumentów, opisy księgowe.
Komunikacja online pomiędzy klientem a biurem rachunkowym.
Schematy dekretacji – tworzenie automatycznych zapisów w księdze handlowej oraz ewidencjach VAT.
Ewidencje VAT – sprzedaż, zakup, VAT OSS, obsługa metody kasowej, korekty VAT.
Środki trwałe – kartoteka środka trwałego, plany amortyzacji, operacje na środkach trwałych.
Umowy i płace – umowy o pracę i cywilnoprawne, ewidencja list płac oraz list rachunków do umów cywilnoprawnych.
Ewidencje pomocnicze – remanenty, ewidencja eksploatacji pojazdów, rozliczenia właścicielskie (składki ZUS wspólników, składki ZUS z innych źródeł itp.)
Finanse – kasa firmowa (operacje kasowe, sesje oraz raporty kasowe), rachunki podmiotu (operacje bankowe, dyspozycje oraz wyciągi bankowe), obsługa bankowości elektronicznej.
Ewidencje rozliczeń – rozrachunki, sesje rozliczeniowe, windykacja, kursy walut, różnice kursowe.
Deklaracje skarbowe oraz ZUS.
Jednolity Plik Kontrolny – moduł e-Kontrola służący do generowania plików na potrzeby kontroli skarbowej oraz e-Sprawozdawczość pozwalający generować obligatoryjne pliki JPK_V7.
RODO - funkcjonalność dotycząca ochrony danych osobowych.
Automatyzacja - dodatkowy moduł dla linii nexo / nexo PRO umożliwiający zautomatyzowanie procesów w firmie.

Cena: 299 zł netto (367,77 zł brutto)

Ważne!
W dostępie online licencja zezwala na korzystanie z programu jednemu użytkownikowi zarejestrowanemu w Akademii InsERT.