Rewizor GT krok po kroku

Szkolenie multimedialne

Multimedialne szkolenie Rewizor GT krok po kroku szczegółowo przedstawia obsługę systemu finansowo - księgowego Rewizor GT - od instalacji i konfiguracji, poprzez omówienie budowy programu, po najważniejsze funkcje programu, m.in. ewidencja kartotek kontrahentów wraz z możliwością weryfikacji ich statusu VAT, administrowanie planem kont, dekretacja i księgowanie, obsługa środków trwałych, zarządzanie rozrachunkami, podzielona płatność czy ewidencja i rozliczanie podatku VAT wraz z obsługą JPK_V7. Omówiono również funkcje kadrowo-płacowe obsługiwane za pomocą programu mikroGratyfikant.

Wszystkie zagadnienia przedstawiono w przystępny sposób, w wygodnej dla użytkownika formie. Szkolenie zawiera kilkadziesiąt filmów, które pozwalają lepiej poznać moduły programu i ułatwiają wykonywanie poszczególnych operacji.

Rewizor GT krok po kroku to 20 godzin nauki, 25 lekcji, ponad tysiąc stron i kilkadziesiąt filmów.

Tematy omówione w szkoleniu:
 • Instalacja i pierwsze uruchomienie - kreator wdrożeniowy;
 • Interfejs i użytkowanie - omówienie budowy programu i rozwiązań interfejsowych;
 • Kartoteki klientów wraz z mechanizmami automatycznego pobierania danych z GUS oraz weryfikacji statusu VAT;
 • Plan kont, bilans otwarcia, dekretacja;
 • Finanse, rozrachunki i Windykacja - dokumenty kasowe, operacje bankowe, rozliczenia z kontrahentami, windykacja należności (noty odsetkowe, wezwania do zapłaty, itp.), Płatności podzielone (Split Payment);
 • Ewidencje VAT - obsługa podatku VAT, przykłady zapisów w ewidencji VAT, metoda kasowa, pozostałe deklaracje skarbowe;
 • Jednolity Plik Kontrolny - obsługa obligatoryjnej wysyłki JPK_V7 (e-Sprawozdawczość) oraz generowanie poszczególnych plików (JPK) na potrzeby elektronicznej kontroli skarbowej (e-Kontrola);
 • Obsługa faktur mieszanych - możliwości automatycznego księgowania faktur, na których znajdują się pozycje zarówno w standardowych stawkach VAT jak i towary lub usługi objęte odwrotnym obciążeniem;
 • Eksploatacja pojazdów w firmie - ujmowanie kosztów związanych z wykorzystaniem pojazdów firmowych, pracowniczych a także należących do właścicieli/wspólników firmy;
 • Środki trwałe (ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, operacje na środkach trwałych, amortyzacja);
 • Homebanking;
 • Sprawozdawczość - możliwości programu w zakresie obsługi sprawozdań, takich jak Bilans czy Rachunek Zysków i Strat;
 • Uproszczona Ewidencja Przychodów i Kosztów;
 • Obsługa RODO w InsERT GT;
 • Programy narzędziowe systemu InsERT GT;
 • Współpraca z innymi programami - Subiekt GT, mikroGratyfikant, Gratyfikant GT, schematy importu danych, noty korygujące;
 • Praca z programem mikroGratyfikant GT - ewidencja osobowa, umowy o pracę i cywilnoprawne, wypłaty, rozliczenia ZUS;
 • Działania i Kalendarz, SMS-y - dodatkowe narzędzia wspomagające pracę z programem (współpraca z programem Gestor GT).


Cena: 349 zł netto (429,27 zł brutto)

Ważne!

W dostępie online licencja zezwala na korzystanie z programu jednemu użytkownikowi zarejestrowanemu w Akademii InsERT.