Rachmistrz GT krok po kroku

Szkolenie multimedialne

Multimedialne szkolenie Rachmistrz GT krok po kroku szczegółowo przedstawia obsługę systemu księgowego Rachmistrz GT - od instalacji i konfiguracji, poprzez omówienie budowy programu, po najważniejsze funkcje programu, m.in. prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, rozliczanie ryczałtu, ewidencję kartotek kontrahentów wraz z możliwością weryfikacji ich statusu VAT, obsługa środków trwałych, ewidencję i rozliczanie podatku VAT (sprzedaż, zakup) wraz z obsługą JPK_V7, ewidencję i rozliczanie pojazdów. Omówiono również funkcje kadrowo-płacowe obsługiwane za pomocą programu mikroGratyfikant.

Wszystkie zagadnienia przedstawiono w przystępny sposób, w wygodnej dla użytkownika formie. Szkolenie zawiera kilkadziesiąt filmów, które pozwalają lepiej poznać moduły programu i ułatwiają wykonywanie poszczególnych operacji.

Rachmistrz GT krok po kroku to 20 godzin nauki, 27 lekcji, ponad tysiąc stron i kilkadziesiąt filmów. 

Tematy omówione w szkoleniu:
 • Instalacja i pierwsze uruchomienie;
 • Kreator wdrożeniowy, Konto InsERT, podstawowa konfiguracja;
 • Interfejs i użytkowanie - omówienie budowy programu i rozwiązań interfejsowych;
 • Kartoteki klientów wraz z mechanizmami automatycznego pobierania danych z GUS oraz weryfikacji statusu VAT;
 • KPiR;
 • Ewidencja przychodów - ryczałt ;
 • Ewidencja remanentów ;
 • Ewidencja wyposażenia;
 • Ewidencja dowodów wewnętrznych;
 • Ewidencje VAT - obsługa podatku VAT, przykłady zapisów w ewidencji VAT, metoda kasowa, korekty podatku VAT, odwrotne obciążenie;
 • Jednolity Plik Kontrolny - obsługa obligatoryjnej wysyłki JPK_V7 (e-Sprawozdawczość) oraz generowanie poszczególnych plików (JPK) na potrzeby elektronicznej kontroli skarbowej (e-Kontrola);
 • Deklaracje skarbowe - miesięczne i roczne;
 • Eksploatacja pojazdów w firmie - ujmowanie kosztów związanych z wykorzystaniem pojazdów firmowych, pracowniczych a także należących do właścicieli/wspólników firmy;
 • Środki trwałe - ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, operacje na środkach trwałych, amortyzacja;
 • Faktury wewnętrzne;
 • Obsługa RODO w InsERT GT;
 • Programy narzędziowe systemu InsERT GT;
 • Wydruki - wzorce tworzone mechanizmem Crystal Reports, wydruki tabel, przelewów i deklaracji skarbowych;
 • Współpraca z innymi programami - Subiekt GT, mikroGratyfikant, Gratyfikant GT, schematy importu danych;
 • Praca z programem mikroGratyfikant GT - ewidencja osobowa, umowy o pracę i cywilnoprawne, wypłaty, rozliczenia ZUS;
 • Działania i Kalendarz, SMS-y - dodatkowe narzędzia wspomagające pracę z programem (współpraca z programem Gestor GT).


Cena: 299 zł netto (367,77 zł brutto)

Ważne!

W dostępie online licencja zezwala na korzystanie z programu jednemu użytkownikowi zarejestrowanemu w Akademii InsERT.